Salgs-
Betingelser


Nedenfor er gengivet de generelle regler for bekræftelse og afbestilling ved catering via HiiYou.
Reglerne tjener til sikkerhed for at risikoen for misforståelser minimeres.

Gennerelle regler for bekræftelse og afbestilling af catering arrangementer

Enhver reservation eller aftale om arrangement skal bekræftes af kunden via e-mail.
Enhver afbestilling eller ændring i forhold til den oprindelige bestilling skal ligeledes ske pr. mail og rettidigt i henhold til de gældende tisfrister for arrangementet.

Reservation og bestilling

Arrangementets indhold, omfang og ydelser, tidspunkt og varighed, antal kuverter, menu drikkevarer og anden servering samt særligt aftalte ydelser skal fremgå af fremsendt bekræftelse. Af bekræftelsen skal også fremgå den aftalte kuvertpris og arrangements samlede eller budgetterede pris.
Kunde skal betale fremsendte faktura en måned før arrangement afholdelse.
Ved bestilling af catering ydelser der leveres uden en månedsmellemrum, skal straks betale fremsendte faktura.

Afbestilling

Afbestilling af hele arrangementet kan rettidigt ske skriftligt senest to uger før dette afholdes.
Afbestilles arrangementet efter denne frist, beholder HiiYou 30% af totalprisen som kompensation.

Ændring af kuvertantal

Justering af kuvertantal kan ske op til 14 dage før arrangements dato, dog ikke nedjustering af antal kuverter med mere end 25% af original antal kuvert bestilling.